Tietoa kaihista ja leikkauksesta

Kaihia ei tarvitse pelätä. Eikä kaihileikkausta.

 • Kaihi on yleinen ja normaaliin ikääntymiseen liittyvä vaiva, mutta se voi tulla kaikenikäisille
 • Kaihi tarkoittaa silmän sisäisen linssin eli mykiön samentumista, ja sitä kutsutaan myös harmaakaihiksi (glaukooma eli "viherkaihi" on eri silmäsairaus)

 • Kaihi huonontaa asteittain näöntarkkuutta siten, ettei se ole laseilla parannettavissa
 • Kaihi voi aiheuttaa myös värinäön ja hämäränäön huononemista sekä häikäisyä
 • Kaihi etenee yleensä hitaasti vuosien kuluessa, mutta etenemisnopeus on yksilöllistä
 • Kaihi ei aiheuta silmään näkövammaa tai pysyvää haittaa, koska se voidaan hoitaa
 • Kaihin ainoa hoitokeino on leikkaus
 • Kaihi kannattaa leikata, kun siitä on haittaa

 • Kaihileikkauksessa samentunut mykiö korvataan kirkkaalla tekomykiöllä
 • Kaihileikkauksella voidaan myös pienentää taittovirhettä eli silmälaseihin tarvittavaa voimakkuutta; tavoitteena yleensä mahdollisimman hyvä kaukonäkö ilman laseja
 • Kaihileikkaus on yleensä nopea ja kivuton päiväkirurginen operaatio
 • Kaihileikkaus tehdään ultraäänitekniikkaa hyödyntäen n. 2 mm leikkaushaavasta
 • Kaihileikkauksen jälkeen pääsee yleensä nopeasti kotiin, hoitotippoja tiputeltava muutama viikko
 • Kaihileikkauksen jälkitarkistusta silmälääkärillä suositellaan n. 1kk kuluttua leikkauksesta, jolloin arvioidaan silmien toipuminen ja uusien lasien tarve
 • Jos silmässä ei ole muita sairauksia, molemminpuoleinen kaihileikkaus on yhtä turvallinen kuin erikseen leikattuna
 • Kaikkiin leikkauksiin liittyy aina riskejä - myös kaihileikkaukseen
 • Kaihileikkaus on ihmisen yleisimpiä leikkauksia
 • Vakavat, näköä uhkaavat komplikaatiot ovat erittäin harvinaisia
 • Kaihileikkauksen tarve, hyödyt ja riskit arvioidaan aina tapauskohtaisesti huomioiden muu silmien terveys ja potilaan terveydentila
 • Kaihileikatuista osalle (2-20%) tulee lähivuosina jälkikaihi, jonka poisto tapahtuu nopealla ja kivuttomalla lasertoimenpiteellä
 • Kaihi ei kasva uudestaan
 • Kaihileikkaus ei hoida muita silmäsairauksia, mutta saattaa edesauttaa tiettyjen silmäsairauksien hoitoa ja seurantaa (mm. glaukooma, diabeettinen retinopatia)